Betting Odds and Results: Soccer Brazil Copa Do Nordeste
search:

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

30.05.2019 1 x 2
00:00 Botafogo/PB - Fortaleza 2.75 (Ø 2.60) 3.10 (Ø 2.95) 2.72 (Ø 2.66)

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

24.05.2019 1 x 2
01:30 Fortaleza - Botafogo/PB 1.59 (Ø 1.53) 4.00 (Ø 3.72) 6.00 (Ø 5.51)

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

10.05.2019 1 x 2
01:30 Fortaleza - Santa Cruz 1.33 (Ø 1.30) 4.95 (Ø 4.57) 10.00 (Ø 8.97)

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

09.05.2019 1 x 2
23:15 Botafogo/PB - Nautico Recife 2.20 (Ø 2.12) 3.28 (Ø 3.07) 3.65 (Ø 3.26)

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

09.04.2019 1 x 2
01:30 Fortaleza - Vitoria BA 1.73 (Ø 1.62) 3.94 (Ø 3.52) 5.75 (Ø 5.04)

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

07.04.2019 1 x 2
22:00 Botafogo/PB - CSA 2.52 (Ø 2.42) 3.00 (Ø 2.92) 3.08 (Ø 2.88)
00:00 Santa Cruz - CRB 2.27 (Ø 2.21) 3.35 (Ø 3.18) 3.14 (Ø 2.99)

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

06.04.2019 1 x 2
22:30 Ceará - Nautico Recife 1.65 (Ø 1.59) 3.82 (Ø 3.65) 5.45 (Ø 5.05)

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

30.03.2019 1 x 2
20:00 Salgueiro - Ceará 3.32 (Ø 3.17) 3.30 (Ø 3.12) 2.20 (Ø 2.12)
20:00 CRB - Botafogo/PB 2.00 (Ø 1.94) 3.30 (Ø 3.15) 4.00 (Ø 3.74)
20:00 Sergipe - Moto Clube 2.45 (Ø 2.36) 3.10 (Ø 2.93) 3.14 (Ø 2.95)
20:00 Vitoria BA - Nautico Recife 2.06 (Ø 1.99) 3.40 (Ø 3.20) 3.70 (Ø 3.46)
20:00 Santa Cruz - AD Confiança SE 1.41 (Ø 1.36) 4.45 (Ø 4.17) 9.00 (Ø 7.58)
20:00 AE Altos - CSA 7.00 (Ø 6.37) 4.45 (Ø 4.21) 1.45 (Ø 1.40)
20:00 Fortaleza - ABC 1.45 (Ø 1.40) 4.55 (Ø 4.13) 7.50 (Ø 6.80)
20:00 Sampaio Correa - Bahia 15.00 (Ø 12.68) 6.10 (Ø 5.45) 1.21 (Ø 1.19)

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

24.03.2019 1 x 2
23:00 CSA - Sergipe 1.40 (Ø 1.33) 4.85 (Ø 4.37) 10.00 (Ø 8.50)
23:00 Botafogo/PB - Sampaio Correa 1.35 (Ø 1.32) 4.95 (Ø 4.51) 9.10 (Ø 8.13)
22:00 Bahia - Salgueiro 1.40 (Ø 1.31) 5.05 (Ø 4.50) 10.25 (Ø 8.62)

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

23.03.2019 1 x 2
22:00 Nautico Recife - AE Altos 1.40 (Ø 1.35) 4.85 (Ø 4.47) 8.00 (Ø 7.09)
22:00 AD Confiança SE - CRB 3.50 (Ø 3.26) 3.45 (Ø 3.21) 2.55 (Ø 2.07)
20:00 ABC - Vitoria BA 2.65 (Ø 2.53) 3.15 (Ø 3.04) 2.75 (Ø 2.61)
20:00 Ceará - Santa Cruz 1.60 (Ø 1.53) 3.98 (Ø 3.69) 6.00 (Ø 5.51)
20:00 Moto Clube - Fortaleza 4.05 (Ø 3.73) 3.50 (Ø 3.29) 1.93 (Ø 1.88)

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

17.03.2019 1 x 2
22:00 Ceará - Fortaleza 2.70 (Ø 2.53) 3.15 (Ø 3.02) 3.00 (Ø 2.65)

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

16.03.2019 1 x 2
20:00 Botafogo/PB - AE Altos 1.45 (Ø 1.39) 4.90 (Ø 4.47) 7.00 (Ø 6.29)

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

15.03.2019 1 x 2
01:30 CRB - Nautico Recife 2.40 (Ø 2.26) 3.15 (Ø 3.01) 3.50 (Ø 3.04)
01:30 Sampaio Correa - ABC 2.32 (Ø 2.23) 3.16 (Ø 3.00) 3.30 (Ø 3.08)
01:30 AD Confiança SE - Vitoria BA 3.56 (Ø 3.34) 3.30 (Ø 3.15) 2.45 (Ø 2.06)

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

13.03.2019 1 x 2
23:30 Bahia - Sergipe 1.14 (Ø 1.12) 7.50 (Ø 6.57) 25.00 (Ø 19.15)

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

10.03.2019 1 x 2
23:30 Salgueiro - Moto Clube 2.30 (Ø 2.22) 3.35 (Ø 3.12) 3.18 (Ø 3.00)
22:00 Santa Cruz - CSA 3.10 (Ø 2.84) 3.22 (Ø 3.06) 2.47 (Ø 2.34)

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

08.03.2019 1 x 2
01:30 Vitoria BA - Botafogo/PB 1.98 (Ø 1.91) 3.36 (Ø 3.20) 4.00 (Ø 3.73)
01:30 CSA - CRB 2.25 (Ø 2.15) 3.25 (Ø 3.01) 3.60 (Ø 3.27)
00:30 Fortaleza - AD Confiança SE 1.70 (Ø 1.45) 4.05 (Ø 3.82) 7.70 (Ø 6.68)

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

07.03.2019 1 x 2
23:00 Nautico Recife - Sampaio Correa 1.69 (Ø 1.63) 3.95 (Ø 3.47) 5.35 (Ø 4.97)

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

02.03.2019 1 x 2
22:30 ABC - Salgueiro 2.25 (Ø 1.96) 3.40 (Ø 3.22) 3.80 (Ø 3.55)
20:00 Moto Clube - Santa Cruz 2.80 (Ø 2.58) 3.30 (Ø 3.13) 2.70 (Ø 2.51)
20:00 Sergipe - Ceará 5.65 (Ø 5.27) 3.96 (Ø 3.76) 1.60 (Ø 1.54)
20:00 AE Altos - Bahia 5.50 (Ø 5.05) 4.25 (Ø 3.84) 1.60 (Ø 1.55)

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

24.02.2019 1 x 2
23:00 Fortaleza - Bahia 2.23 (Ø 2.14) 3.35 (Ø 3.17) 3.70 (Ø 3.12)

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

17.02.2019 1 x 2
23:30 CSA - Salgueiro 1.64 (Ø 1.58) 3.78 (Ø 3.62) 5.50 (Ø 5.21)
23:00 Moto Clube - Sampaio Correa 2.80 (Ø 2.63) 3.15 (Ø 3.01) 2.72 (Ø 2.56)

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

16.02.2019 1 x 2
22:30 AE Altos - AD Confiança SE 3.05 (Ø 2.78) 3.20 (Ø 3.09) 2.57 (Ø 2.37)
20:00 Sergipe - Botafogo/PB 4.00 (Ø 3.69) 3.36 (Ø 3.20) 2.05 (Ø 1.92)
20:00 ABC - CRB 3.70 (Ø 3.30) 3.22 (Ø 2.99) 2.40 (Ø 2.15)
20:00 Vitoria BA - Ceará 2.70 (Ø 2.50) 3.15 (Ø 3.00) 2.84 (Ø 2.70)

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

09.02.2019 1 x 2
22:30 Nautico Recife - Santa Cruz 2.79 (Ø 2.52) 3.25 (Ø 3.06) 2.90 (Ø 2.62)
20:00 Ceará - AE Altos 1.32 (Ø 1.26) 5.70 (Ø 5.05) 10.00 (Ø 8.80)

Soccer | Brazil | Copa do Nordeste

03.02.2019 1 x 2
23:30 CRB - Moto Clube 1.52 (Ø 1.45) 4.00 (Ø 3.79) 7.50 (Ø 6.56)
Play responsibly
language: view page in German view page in English view page in Russian
IMPRINT
DESKTOP VERSION